Kategoriarkiv: Vårutstillingen 2021

Mickaela Bernhart

Kvinnekroppen. HB og pastel på gråtonet papir
Nakent portrett. HB og pastel på gråtonet papir
Fortvilelse. HB, kull og pastel på svart kartong

Med min lidenskap for anatomi, utrykk og realisme har jeg prøvd å skape noen utrykk ved å bruke materialets kvaliteter. Lag på lag med pastel og kull. Med denne teknikken har jeg brukt mye tid og tålmodighet, på samme tid har jeg lært utrolig mye. Et kroppsspråk og uttrykk kan si mer enn tusen ord. 

Ella Barcley

Teppe. Ull, tre, lin

Til dette prosjektet har jeg valgt å lage veggtepper. Motivasjonen min bak prosjektet kom fra et sterk ønske om å lage noe med hendene etter lang tid med digital kunst. Samtidig fant jeg ut en dag jeg var på Google earth at det finnes utallige mønster og farger i naturen, og jeg ønsket å bruke oversiktsbildene som inspirasjon til prosjektet mitt. Jeg kom frem til at mange av bildene passer perfekt som tepper, som ga meg muligheten til å både jobbe med hendene og bruke bildene jeg hadde funnet. 

Ettersom jeg aldri har laget et slikt teppe før brukte jeg mye tid på å finne ut hva jeg skulle gjøre og hva jeg trengte. Etter all utforskningen fant jeg ut at jeg måtte ha en punch-needle – en hul nål man trer garn gjennom, Monks-cloth – et elastisk lerretstoff med hull som passer nålen, og masse garn av valgfri kvalitet. Resten av materialene lånte eller fikk jeg, som lerretet jeg brukte til baksiden som er rester jeg fikk av en venn. 

Fra oversiktsbildene valgte jeg seks av dem som jeg forenklet og tegnet om digitalt i procreate. Deretter tegnet jeg dem over på lerretet med kull (igjen litt mer forenklet), og med hjelp av en projektor. De ferdige teppene er derfor en hel del enklere enn det opprinnelige bildet, ettersom det var flere ganger jeg forenklet motivet mitt gjennom prosessen. 

Instagram: @mozar_ella

Marius Ødegaard

Situasjoner

Verandaen. 100x70cm, akryl på papp
Nyttårsaften 2011. 50x35cm, akryl på papp
Meg og Øyvind. 50×35 cm, akryl på papp
Flyterne. 100x70cm, akryl på papp
Alle som bruker hette er kriminelle. 100x70cm, akryl på papp

Jacicun@gmail.com

Ulises Hernan Rocha

 U/T, tre, 24,5 cm høyt, 2021
U/T, tre, 24,5 cm høyt, 2021
U/T. tre, 46 cm høyt, 2021
U/T. tre, 46 cm høyt, 2021
U/T, tre, 17 cm høyt, 2021

I dette prosjektet presenterer jeg hoder av tre med forskjellige utrykk og bevegelser.

Ansiktene er organiske og noen er ganske figurative og blir samtidig en fortsettelse og en del av treet.

Et tre er og gir liv, et tre har en sjel, og nå har de et ansikt som ligner vårt. 

Instagram: @u.h.rocha_art 

Wilson Cabral

S.O.N (1991), The Funeral (2021), Art Installation. The choices I made, brought me here, to this moment…losing and winning, that’s life. I chose to share a part of my life experience with no regrets and I am no longer holding back these feelings…words, they are so easy to say, such a powerful weapon, that I keep developing each day.

Marius Brekke

Balders død. 2000x1600mm, akryl og pigment på lerret
Bak stavkirken. 2000x1600mm, akryl og pigment på lerret
Industriell stol. 1000x700mm, akryl og pigment på lerret
Hybris. 1000x700mm, akryl og pigment på lerret
Ydmykelse. 1000x700mm, akryl og pigment på lerret

mariusbbrekke@gmail.com

Instagram: @mariusbakkenbrekke

Sofie Eliassen Kjær

Eufori. 132,8×100,8 cm, akvarell og akryl på vegg
Eufori. Småsamling, 19,1×25,1 cm, 7,2×12,6 cm, 6,5×12,5 cm, akvarell på maleark
Anna. 100×70 cm, akvarell og akryl på grunnet papp

Arbeider jobbet med i utvannet akryl og aquarelle. Jeg har jobbet med forskjellige underlag og i forskjellige størrelser. Det er tatt utgangspunkt i bilder jeg har fra meg og vennene mine når vi er fulle. Bilder tatt i tidspunkt jeg kanskje ikke husker dagen etter, men der og da stoppet opp for å spare øyeblikkene.
Jeg har arbeidet med de større bildene for å få en mer “tilslørt” effekt og har brukt en
sprayflaske med vann for å få frem mer av den rennende og spredende effekten. De små bildene får lik effekt siden de er såpass små.

sofkjar@icloud.com

Instagram: @kunstbruker

Synne Nordvi Halvorsen

Kluss på linja

Kluss på linja. Svartglødd jerntråd
Kluss på linja. Svartglødd jerntråd
Kluss på linja. Svartglødd jerntråd
Kluss på linja. Svartglødd jerntråd
Kluss på linja. Svartglødd jerntråd

I min tredimensjonale tegning har jeg anvendt 3mm svartglødd jerntråd og skapt et geometrisk abstrahert rutenett, ved å kombinere to separate nettverk. Verkets volum strekker seg fra tak til gulv og brer seg ut i rommet, samtidig som konstruksjonens ærlige skjelett avsløres. Endene er avsluttet med lengre linjer av organiske former, som peker mot bakken og søker kontakt.


Synne-halvorsen@hotmail.com

Camilla Lium

Kropp

Kropp. Gipsskulptur
Kropp. Gipsskulptur

“Kropp” handler om en person eller noe personlig som har blitt tatt over og blitt
transformert til et kroppslig landskap. Installasjonen har en hudaktig farge som skal
referere til den fysiske menneskekroppen og lage et utrykk om en kroppslig kollaps.Hår
er noe jeg kobler til et menneskelig valg og selvbestemmelse over ens egen kropp og
uttrykk. Du kan vise deler av personlighet i dine valg med klipp og farge. Det er disse
kontrastene som skaper en fortelling mellom det som engang var og det som har tatt
over. Om noe/noen som har endret seg og noe som har gått tapt.

Jonas Halvorsen Ropstad

Værelse I. Akryl på papp
Værelse II. Akryl på papp

Jeg valgte å starte på et prosjekt hvor interiør var temaet. Ut ifra mye tilstedeværelse på eget soverom har jeg blitt inspirert av selve rommet. fargene, lyset og interiøret. De kalde fargene som oppstår fra lyset som kommer inn gjennom vinduet på skyggesiden av den store betongbygningen rommet er plassert i.

Jeg er interessert i pallett og nyanser, og har latt meg inspirere av kunstnere som blant annet Giorgio Morandi, Eilif Amundsen og Luc tuymann, som alle har en begrenset og relativt lavmælt palett. Jeg ser det som svært fascinerende å beherske å male med små valørkontraster og begrensede farger. Bildene mine inneholder flater, og blir en beskrivelse av rommet. Med tanke på konsept, har jeg fokusert mest på å gjengi farger og flater. En kan tenke at det handler om isolasjon og ensomhet, men jeg er simpelthen mer opptatt av det visuelle som skjer mellom flater, hvor lyset påvirker og forandrer seg.

jonasoghr@gmail.com

Instagram: @jonsihr

Anders Hagen

Prekariatet versjon III er en installasjon bestående av små bevegelige enheter drevet av motorer og påfølgende lyd i rom. Arbeidet … minst tre års erfaring er en kollasj av passasjer klippet ut fra arbeidsannonser fra finn.no, som har blitt re arrangert og lest opp av en tekst til tale robot. Gjennom disse prosjektene utforsker jeg fremmedgjøring av arbeideren og prekariatet i vår samtid. Hvordan arbeidsmarkedet er stilt opp imot folkets ve og vel, kapitalen mot arbeideren, det menneskelige vesen og dets iboende behov for å arbeide. Materialiteten i installasjonen er nøktern, ydmyk og foruten fokus på pynt. Ingenting er skjult. Dette for å skape et mer tilgjengelig visuelt uttrykk som kan fungere som en inngang til et vanskelig konsept. Jeg forsøker å knytte auditive sanseinntrykk og assosiasjoner, hverdagslige narrativ og subtil humor opp mot problematikk folket står ovenfor, og har stått ovenfor i lang tid og behovet for definisjon. 

Dette er et arbeid bestående av feltopptak tatt av både i industrielle, naturens og hjemmets kontekster. Lyder som kan være kjente for oss alle, men kanskje drukner ut da hørselssansen har for mye å arbeide med samtidig. Disse opptakene har blitt klippet opp,  blitt omstrukturert få og satt sammen i en komposisjon. Høyst få av opptakene har gjennomgått noe digital manipulasjon, da jeg ønsket å forsøke å la lydene få agere på egne premisser. 

Arbeidet kan virke fremmedgjørende, med lite håndfast eller åpenbar rytmikk og mønster, men kjent på samme tid. Lyder vi kjenner, men mulig ikke tar oss tid til. Jeg ønsker å vise til at det hverdagslige har kulturell kapital, alt har en unik lyd hvis du tar deg til å lytte og at den kunstneriske opplevelsen og inntrykkene kan være en mer aktiv del av livet. 

Alle lyder har jeg tatt opp selv. Jeg matet de inn i en mikser og arrangerte de live, og gjentok denne prosessen igjen og igjen. Dette for å forsøke å bevare noe av den spontaniteten ved lydene.

jegheterandershagen@gmail.com

Instagram: @er_jeg_anders

Ragnhild Tokvam

Grep

Grep I. 80×60 cm, akvarell og fotoemulsjon på papir
Grep II. 80x90cm, akvarell og fotoemulsjon på papir
Grep III. 30×20 cm, akvarell og fotoemulsjon på papir

Grep er en serie arbeider som kombinerer analogt fotografi og akvarell på ett og samme papir.

Jeg har utforsket samspillet mellom to medier som er svært ulike i uttrykk og i prosess. De store visuelle kontrastene er videreført til motivene. Du ser hender som griper i hud på en bakgrunn av et byroms kalde flater. Det er det organiske og fargerike mot det kantete og mørke. Bildene har også et element av tvetydighet i seg.  Oppfatter du handlingen som omsorg eller maktbruk? Ser du trygghet i faste rammer eller klaustrofobi innenfor høye vegger? Hva dominerer i spenningen mellom lys og mørke?

Prosjektperioden har vært en utprøvende prosess med mye prøving og feiling. Til fotografiene har jeg benyttet en teknikk jeg er godt kjent med fra før. En flytende emulsjon pensles direkte på underlaget, som da kan brukes til bildefremkalling i mørkerommet. Akvarellene viste seg å være en givende, men utfordrende medspiller, siden malingen lett går i oppløsning i den våte mørkeromsprosessen. I teorien en umulig kombinasjon, men jeg så allikevel et godt potensial for å bringe akvarellens farger inn i en ellers fargeløs fotoverden. Disse to medienes vidt forskjellige uttrykk var til inspirasjon for motivvalget. Jeg ønsket å spille på det duse og organiske ved akvarellen og det skarpe og harde ved fotografiet.

Instagram @kunstnaren

Elisabeth Schwarz

Selg egget, ikkje høna (2021).110x75cm, akvarell
Eg drøymer om sommar (2021). 100×70, akvarell
Min (2021). 17x17cm, akvarell
Ein blomevase (2021). 70×50, akvarell
Det var ein gong ein pandemi (2021). 21×29,7cm, akvarell

Eg jobbar stort sett med akvarell i alle storleikar. Eg likar å leike med fargane og vassmengden og sjå korleis malingen lev sitt eige liv. Men det er også tilfredsstillande å male veldig detaljert og nesten tegne med penselen. Her er eit utvalg av nokre maleri eg har laga sidan Januar 2021. 

Ingrid Nymoen

Daidalos. Betong, jern
Tower. Betong, jern
Space ship. Betong, jern
Uten tittel. Tegning
Uten tittel. Tegning, betong, jern

I mitt siste prosjekt på Granum ville jeg utforske labyrinters betydning og historie og finne ut av hva som gjør de så fasinerende for meg. Arbeidene er en blanding av isometrisk tegning og skulpturer i betong og jern. Jeg ville bruke de samme mønstrene men vise de på forskjellige måter.

Da jeg begynte å bruke labyrintinspirerte mønster i arbeidene mine var det mytologi som var mitt utgangspunkt- både fra antikken og fra «game lore» fra dataspill som Zelda. Nå har jeg blitt oppmerksom på hvor mye labyrintformasjoner finnes rundt oss. Fra hagepynt hos adelen i renessansen til urbane byers struktur og ikoniske øyeblikk i popkultur. Når man kommer til en ukjent by eller et kjøpesenter, kan det føles som å gå inn i en labyrint. I filmer som Pans Labyrint, Harry Potter og The Shining har labyrinten en sentral rolle. Man kan også se på menneskers tanker og liv som en intrikat labyrintformasjon der man går frem og tilbake, møter på overraskelser og hinder og tar mange feil valg før man finner riktig vei. Etter denne arbeidsperioden har jeg funnet ut at labyrinten egentlig kan brukes som et symbol på hele menneskeheten.I prosjektet mitt har jeg tatt inspirasjon fra både mytologi, arkitektur og spillverden.

ingridknymoen@gmail.com

Ingrid Sofie Eikefet

Fokus på farger

Fargeskript. Promarkers og pastellkritt på kartong
Skisse. Peel-off china marker og blå grafitt på illustrasjonspapir
Splittkomplementær. Promarker på kartong
Splittkomplimentær, gammel mann. Promarker på kartong
Monokrom, gammel mann. Promarker på kobbertrykkspapir

I dette prosjektet valgte jeg å sette søkelys på farger, Pixars fargeteori. Denne fargeteorien tar for seg ulike fargeharmonier som monokromatisk, tetradisk, triadisk og analog for å nevne noen.  Jeg ville bruke dette til å teste ut ulike fargekombinasjoner når det kommer til karakterdesign, konsepter og fargeskript. Dette er et prosjekt hvor prosessen er viktigere enn resultatet og det kommer til å bestå av arbeider i ulike formater, fra A5 til A3. intensjonen med dette er å få en bedre forståelse for farger som kan videreføres til andre former som tegneserier og illustrasjoner.

Jeg har valgt å jobbe analogt ettersom det ga meg mer muligheter for å utforske materialer som tusj, pastellkritt, og akvarellfarger. Med ulike tegneredskaper ble det mer nødvendig med et større utvalg av ark som har forskjellige egenskaper.

Jeg synes dette er interessant ettersom jeg ikke behersker farger så godt og ville bruke denne perioden for å tilegne meg mer kunnskaper om akkurat dette. Å bruke farger til å formidle en stemning eller hvordan en karakter er, blir mye brukt når en lager konsepter til animasjonsfilmer eller tegneserier. Begge disse formene innenfor tegning håper jeg på å jobbe med i fremtiden og derfor valgte jeg å rette min oppmerksomhet til dette temaet.

ingridsbe8@gmail.com

Sara Nørbech

Just snackin’. Blekk
Hun drev med people watching. Blekk
Når du går ut etter å ha vært inne en stund. Blekk og fargeblyant
Lesbians. Tusj
Folk jeg ikke har møtt. Blekk

Gjennom den siste perioden har jeg jobbet med en tegneseriedagbok i form av løse ark og materialer jeg allerede eier. Jeg har latt livet gå sin gang, også har jeg skrevet ned de observasjoner/tanker/inntrykkene som har festet seg, for så å tegne dem ut. Jeg har valgt å ikke ta hensyn til tradisjonelle regler når det kommer til tegningene. Resten av utvalget kan ses på @obser_vasjoner på instagram.

Instagram: @obser_vasjoner

Michael Aure

Vrengt

Ca. 65×80 cm

Til dette prosjektet ville jeg lage et ferdigstilt klesplagg ved å blande redesign/upcycling og diverse håndverksmetoder. Jeg tok inspirasjon fra anatomiske modeller pga. de lekne fargene og mange muligheter for stilisering av form. Idéen ble dermed å gi nytt liv/innvoller til et klesplagg jeg allerede var glad i.

Instagram: @kirkegaaer

Hanne Moen

By myself. Digital tegning

By myself

Denne digitale tegningen symboliserer den plassen inne i meg selv, som er bare min, som ingen andre kan komme til. I en verden hvor vi nå er nødt til å holde avstand og være alene, er det ens eget valg om man kan være sin egen venn. Ta deg tid til å bli bedre kjent med deg selv, vær din egen venn, og vær god mot deg selv. Du trenger det. 

Emotions. Maleri

Emotions

Med dette maleriet ønsket jeg å sette ord på egne følelser, samt å kaste lys på hva sosiale mediers krav om skjønnhet kan gjøre med en person.Jeg ønsket at dette bildet kunne resonere med seeren, uansett hvem de er. Kanskje det er en modell som føler seg ignorert, eller en ”liten grå mus” som føler seg bra akkurat som de er.Det er opp til beundreren å se hva de ønsker, og det synes jeg er bildets sanne historie. 

Quiet place. Digital tegning

Quiet place

Denne digitale tegningen viser Anna og Ciaran i en stille stund, i en ellers hektisk hverdag. Heksen Anna og læregutten Ciaran er karakterer fra en tegneserie jeg arbeider med, som jeg ønsker å kunne komme ut med snart. Tittelen blir «Det blotte Øyet».

hannmoen@frisurf.no

Instagram: @hanne_moen_art

Mia Daniels

The red theatre. Akvarell og blyant
The red door 3. Akvarell og blyant
The red door 4. Akvarell og blyant

Jeg ville lage en serie med bilder, men der alle bildene er en del av en større fortelling.

Kai Solbakken

Barnehagen ved elva I. 55x64cm, akryl på lerret
Barnehagen ved elva II. 55x64cm, akryl på lerret

Barnehagen ved elva er et prosjekt hvor jeg ønsker å utforske ett motiv over tid. Bakgrunnen for å gjøre dette kom etter en periode med mye utforsking av minnene av min egen oppvekst, særlig i barn- og ungdomsalder. 

Det er tenkt som et kontinuerlig arbeid, hvor jeg vil dra tilbake til området og hente referanser med jevne mellomrom.

Instagram: @arnekai