Ingrid Sofie Eikefet

Fokus på farger

Fargeskript. Promarkers og pastellkritt på kartong
Skisse. Peel-off china marker og blå grafitt på illustrasjonspapir
Splittkomplementær. Promarker på kartong
Splittkomplimentær, gammel mann. Promarker på kartong
Monokrom, gammel mann. Promarker på kobbertrykkspapir

I dette prosjektet valgte jeg å sette søkelys på farger, Pixars fargeteori. Denne fargeteorien tar for seg ulike fargeharmonier som monokromatisk, tetradisk, triadisk og analog for å nevne noen.  Jeg ville bruke dette til å teste ut ulike fargekombinasjoner når det kommer til karakterdesign, konsepter og fargeskript. Dette er et prosjekt hvor prosessen er viktigere enn resultatet og det kommer til å bestå av arbeider i ulike formater, fra A5 til A3. intensjonen med dette er å få en bedre forståelse for farger som kan videreføres til andre former som tegneserier og illustrasjoner.

Jeg har valgt å jobbe analogt ettersom det ga meg mer muligheter for å utforske materialer som tusj, pastellkritt, og akvarellfarger. Med ulike tegneredskaper ble det mer nødvendig med et større utvalg av ark som har forskjellige egenskaper.

Jeg synes dette er interessant ettersom jeg ikke behersker farger så godt og ville bruke denne perioden for å tilegne meg mer kunnskaper om akkurat dette. Å bruke farger til å formidle en stemning eller hvordan en karakter er, blir mye brukt når en lager konsepter til animasjonsfilmer eller tegneserier. Begge disse formene innenfor tegning håper jeg på å jobbe med i fremtiden og derfor valgte jeg å rette min oppmerksomhet til dette temaet.

ingridsbe8@gmail.com