Ragnhild Tokvam

Grep

Grep I. 80×60 cm, akvarell og fotoemulsjon på papir
Grep II. 80x90cm, akvarell og fotoemulsjon på papir
Grep III. 30×20 cm, akvarell og fotoemulsjon på papir

Grep er en serie arbeider som kombinerer analogt fotografi og akvarell på ett og samme papir.

Jeg har utforsket samspillet mellom to medier som er svært ulike i uttrykk og i prosess. De store visuelle kontrastene er videreført til motivene. Du ser hender som griper i hud på en bakgrunn av et byroms kalde flater. Det er det organiske og fargerike mot det kantete og mørke. Bildene har også et element av tvetydighet i seg.  Oppfatter du handlingen som omsorg eller maktbruk? Ser du trygghet i faste rammer eller klaustrofobi innenfor høye vegger? Hva dominerer i spenningen mellom lys og mørke?

Prosjektperioden har vært en utprøvende prosess med mye prøving og feiling. Til fotografiene har jeg benyttet en teknikk jeg er godt kjent med fra før. En flytende emulsjon pensles direkte på underlaget, som da kan brukes til bildefremkalling i mørkerommet. Akvarellene viste seg å være en givende, men utfordrende medspiller, siden malingen lett går i oppløsning i den våte mørkeromsprosessen. I teorien en umulig kombinasjon, men jeg så allikevel et godt potensial for å bringe akvarellens farger inn i en ellers fargeløs fotoverden. Disse to medienes vidt forskjellige uttrykk var til inspirasjon for motivvalget. Jeg ønsket å spille på det duse og organiske ved akvarellen og det skarpe og harde ved fotografiet.

Instagram @kunstnaren