«Soria Moria og andre eventyr …»

Siri Smorr er student ved Einar Granums kunstfagskole, og tar nå 2. andre studieår med fordypning i maleri. Hun er opptatt av livet, historien og skjønnheten. Natur og miljø, samfunnet og menneskers kår – spesielt barnas muligheter er saker som engansjerer. For denne utstillingen ligger hovedfokus på det eventyrlige både i naturstemninger, barndom, historie og fantasifigurer. Hun lar seg inspirere av naturen, vakre former, farger, godt håndverk og humor. Hun arbeider stort sett figurativt. Dette er en utstilling som viser en gjøglerisk glede ved form og farge.