Relieffer

Utstillingen består av kvadrater i ulike størrelser. Noen av tre , bearbeidet med sparkel og pigment. Andre består av gips og betong med pigment.

Arbeidsprossesen har vært åpen og undersøkende. Det er brukt tid på opphengingen  av platene. Slik at de skal kommunisere med rommet, og hverandre på en god måte.

Fargevalget kan assosieres både til byrommet og naturen, noe som viser kunstnerens inspirasjonskilder.