Pikerommet

Pikerommet av VBDR
«Vær deg selv, ikke vær så flinkpike!» sa den middelaldrene mannen.
«Jeg er så flink» svarte piken.
Pikerommet er V.B.D.Rs første utstilling. Utstillingen er en installasjon bestående av tegninger,
readymades og skulpturer.
V.B.D.R er avgangsstudent ved Einar Granum kunstfagskole, på linjen for tredimensjonal kunst. I
Pikerommet utforsker hun hvordan kunst forvrenges av konteksten den står i.