Erik Legernes og Joanna Alm: Fragment (8.-10.12.2017)

Vi ser omverden rundt oss på ulike måter. Øyet og tankene skaper tolkninger og assosiasjoner basert på våre erfaringer. Skaper ett fragment av helheten en frihet til å fylle tomrommet?

Erik Legernes og Joanna Alm går maleri på Einar Granums kunstfagskole.

Vernissage fredag 8/12 kl. 18-20

Lørdag 9/12   12-15

Søndag 10/12   12-15

Det serveres vin og pepperkaker fredag