Anniken Thorsen: BARE MALERI (1.-3.12.2017)

 

Vernissage fredag 1. desembers kl. 18.00-21.00.

Lørdag 2. og søndag 3. desember åpent fra kl. 12.00 til 16.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg har kalt min utstilling på Galleri Vekta «Bare maleri». Bak dette ligger et aktivt valg om å begrense mine kunstneriske forsøk til mediet «maleri» og derved avstå fra andre kunstneriske medier og teknikker, som nå faktisk utgjør hovedretningene i samtidig kunstproduksjon (foto, video, installasjoner , collage, assemblage m. m)  Maleriet har likevel et vell av muligheter. For meg er noen en direkte følge av at jeg er student på Einar Granums kunstfagskole. Der maler vi for det meste ikke for evigheten men for å løse praktiske oppgaver og øvelser. I denne utstillingen har jeg hatt som mål å vise noe ut over skoleoppgavene – som kanskje peker videre. Jeg er et samfunnsengasjert menneske og vil at kunst skal være noe ut over seg selv. Det er et mål å vise en mening. Men innenfor kunstens tidsspesifikke spilleregler.

Det som er viktig (moderne, in) i den billedkunsten som lages nå, er å dokumentere referanser til tidligere kunstverk. Jeg kan følge opp dette kravet takket være skolens inspirerende lærer i kunsthistorie, Pierre Lionel Matte. Takket være ham har jeg gjenfunnet Kendell Geers (1968, Johannesburg, Sør-Afrka) som deltok på Veneziabiennalen i 1993 og  jeg  vil oppgi ham som en viktig referanse for min utstilling. Geers arbeider for øvrig som performancekunstner, med installasjoner, foto , video og film som sine medier.