Elida Iben Høvik: Tankeskjema (15.-17.1.2018)

I utstillingen «tankeskjema» vises mennesker i observasjon, der omverdenen byr på mellommenneskelige utfordringer og følelsesuttrykk.

Ideen om tankeskjemaer bygger på at inntrykk og erfaringer lagres i ulike skjemaer i hjernen, og at individets handlinger i stor grad styres av disse. En bekreftelse på en fordom styrker fordommen, og fører til økt fremmedfrykt.

Historiens forløp er på mange måter også et tankeskjema, der endring gir motreaksjoner, og enda flere omveltninger.

Vernissasje: 
Fredag 15.desember 18:30 – 20:30 

åpningstider: 
Lørdag 16.desember 11:00 – 17:00
Søndag 17.desember 12:00 – 18:00
Mandag 18.desember 12:00 – 17:00
Tirsdag 19.desember 12:00 – 17:00

Kontaktinfo:
Tlf: 97422210
Mail: elidaih@gmail.com
Instagram: @elidartist

Velkommen!