Jonas Halvorsen Ropstad

Værelse I. Akryl på papp
Værelse II. Akryl på papp

Jeg valgte å starte på et prosjekt hvor interiør var temaet. Ut ifra mye tilstedeværelse på eget soverom har jeg blitt inspirert av selve rommet. fargene, lyset og interiøret. De kalde fargene som oppstår fra lyset som kommer inn gjennom vinduet på skyggesiden av den store betongbygningen rommet er plassert i.

Jeg er interessert i pallett og nyanser, og har latt meg inspirere av kunstnere som blant annet Giorgio Morandi, Eilif Amundsen og Luc tuymann, som alle har en begrenset og relativt lavmælt palett. Jeg ser det som svært fascinerende å beherske å male med små valørkontraster og begrensede farger. Bildene mine inneholder flater, og blir en beskrivelse av rommet. Med tanke på konsept, har jeg fokusert mest på å gjengi farger og flater. En kan tenke at det handler om isolasjon og ensomhet, men jeg er simpelthen mer opptatt av det visuelle som skjer mellom flater, hvor lyset påvirker og forandrer seg.

jonasoghr@gmail.com

Instagram: @jonsihr