Anders Hagen

Prekariatet versjon III er en installasjon bestående av små bevegelige enheter drevet av motorer og påfølgende lyd i rom. Arbeidet … minst tre års erfaring er en kollasj av passasjer klippet ut fra arbeidsannonser fra finn.no, som har blitt re arrangert og lest opp av en tekst til tale robot. Gjennom disse prosjektene utforsker jeg fremmedgjøring av arbeideren og prekariatet i vår samtid. Hvordan arbeidsmarkedet er stilt opp imot folkets ve og vel, kapitalen mot arbeideren, det menneskelige vesen og dets iboende behov for å arbeide. Materialiteten i installasjonen er nøktern, ydmyk og foruten fokus på pynt. Ingenting er skjult. Dette for å skape et mer tilgjengelig visuelt uttrykk som kan fungere som en inngang til et vanskelig konsept. Jeg forsøker å knytte auditive sanseinntrykk og assosiasjoner, hverdagslige narrativ og subtil humor opp mot problematikk folket står ovenfor, og har stått ovenfor i lang tid og behovet for definisjon. 

Dette er et arbeid bestående av feltopptak tatt av både i industrielle, naturens og hjemmets kontekster. Lyder som kan være kjente for oss alle, men kanskje drukner ut da hørselssansen har for mye å arbeide med samtidig. Disse opptakene har blitt klippet opp,  blitt omstrukturert få og satt sammen i en komposisjon. Høyst få av opptakene har gjennomgått noe digital manipulasjon, da jeg ønsket å forsøke å la lydene få agere på egne premisser. 

Arbeidet kan virke fremmedgjørende, med lite håndfast eller åpenbar rytmikk og mønster, men kjent på samme tid. Lyder vi kjenner, men mulig ikke tar oss tid til. Jeg ønsker å vise til at det hverdagslige har kulturell kapital, alt har en unik lyd hvis du tar deg til å lytte og at den kunstneriske opplevelsen og inntrykkene kan være en mer aktiv del av livet. 

Alle lyder har jeg tatt opp selv. Jeg matet de inn i en mikser og arrangerte de live, og gjentok denne prosessen igjen og igjen. Dette for å forsøke å bevare noe av den spontaniteten ved lydene.

jegheterandershagen@gmail.com

Instagram: @er_jeg_anders