Camilla Lium

Kropp

Kropp. Gipsskulptur
Kropp. Gipsskulptur

“Kropp” handler om en person eller noe personlig som har blitt tatt over og blitt
transformert til et kroppslig landskap. Installasjonen har en hudaktig farge som skal
referere til den fysiske menneskekroppen og lage et utrykk om en kroppslig kollaps.Hår
er noe jeg kobler til et menneskelig valg og selvbestemmelse over ens egen kropp og
uttrykk. Du kan vise deler av personlighet i dine valg med klipp og farge. Det er disse
kontrastene som skaper en fortelling mellom det som engang var og det som har tatt
over. Om noe/noen som har endret seg og noe som har gått tapt.