2020 2. år – Fordypning i maleri

Andre studieår ved Einar Granum Kunstfagskole velger studenten et fordypningsområde; tredimensjonal kunst, tegning eller maleri. Det gis innføring i teknikker, materialer, metoder og uttrykk spesifikke for de ulike områdene.

Maleristudiet åpner opp for tid og rom til å undersøke forskjellige relevante aspekter ved maleri og personlig visuelt språk; fra material og tekniske ferdigheter til metode og prosess. Fordypningen bygger på maleriets tradisjonelle rolle og historie, men søker i tillegg å stille spørsmål og redefinere dets rolle i et samfunn i stadig endring.