Anna Kajander

Svermeri 

I hovedprosjektet har jeg tatt for meg ordet «svermeri», et mindre brukt ord i dagligtalen. Ordet blir som oftest brukt for å beskrive det «å sverme for noe(n)» – å ha en lidenskapelig (og livsfjern) begeistring for noe(n). Synonymer kan være drømmeri, forelskelse og fantasteri. 

For meg representerer ordet noe lystbetont, fint og litt naivt. Noe lettvint og samtidig kaotisk. Et mylder av håpefulle følelser som virvler sammen. 

Det interesserer meg hvordan vi ofte har en felles forståelse av noe abstrakt ved bruk av språket vårt, og hvordan det kan formidles ved hjelp av farger, former og valg tatt i en bildeflate.  

Svermeri grafikk og akvarell på bomullspapir, 26 x 38 cm

Hjemmeside: annakajanderart.com

annakajander@outlook.com 

Instagram: @annaitk_unst