Vilja Askelund

I’m so delicate er et papirarbeid på ca. 230 cm x 80 cm og en skulptur på ca. 190 cm x 40 cm. Papiret er lagd fra bunnen av med vann, pigment, lim og opprevne malerier. Papir er taktilt, skjørt og hudlignende. Arbeidet er montert noe ut fra veggen, og det treffer akkurat gulvet. Skulpturen ligger på gulvet, men strekker seg mot veggen. På den måten bør kanskje I’m so delicate plasseres et sted mellom flatt og tredimensjonalt: komposisjonen og fargen kommer fra maleriets verden, men format og montering ligner arkitektur eller installasjon.

I’m so delicate tematiserer begreper som destruksjon, tilfeldighet, omsorg, oppløsning, nedbrytning, kroppslighet, sårbarhet og forgjengelighet. Tittelen insinuerer dessuten en personlig dimensjon: er det kunsten eller kunstneren som er skjør?

vilja.askelund@gmail.com

instagram: @vilja.askelund