Sondre Sjølie: Svart sjukt

Sondre Sjølie, 2. års student ved Einar Granum Kunstfagskole, åpner utstillingen «svart sjukt» fredag 9. september kl. 19.00.

Sondre viser tegning, maleri og collager.

Åpent lørdag 10. og søndag 11. september fra 13.00- 16.00

Velkommen!