Arne Hoel Witsø: SNAKKEBOBLE

Arne Hoel Witsø, 2. års student ved Einar Granum Kunstfagskole, åpner utstillingen «SNAKKEBOBLE» fredag 2. september kl. 19.00.

Åpnet lørdag 3. og søndag 4. september fra 13.00-16.00

Velkommen!