Sune Nordvi Halvorsen

Salte bær, 42 x 59,4 cm, fettstifter, tusj, kulepenn og blyant på papir
Landscape, A4, fettstifter, tusj, kulepenn, blyant og vannmaling på ruteark

Instagram: @sunehalvorsen