Miriam Elise Arstad

Fjerne tider

I prosjektet “Fjerne tider” forsøker jeg å gjenskape barndomsbilder fra en tid jeg så vidt
husker, og sammenligne dem med slektsbilder fra en tid helt ukjent for meg. Siden minnene fra en tidlig barndom er så vage, føler jeg en viss avstand til bildene tatt fra denne tiden. Det kan nesten føles like fjernt som å se på andres barndomsbilder. Gjennom prosessen har jeg lekt med og utforsket ordet “minner”. Hvordan ser et minne ut når vi prøver å forestille oss det? Hva ved et minne er klart, og hva husker man nesten ikke?

Minner, 120 x 80 cm, olje på lerret
Minner (detalj)
Minner (detalj)
Skisser fra slektsbilder, olje på papir
Skisser fra slektsbilder, olje på papir
Skisser fra barndomsbilder, olje på papir
Skisser fra barndomsbilder, olje på papir

https://miriamarstad.wixsite.com/minside/celler

Instagram: @arstadart