Merete Rosenberg

Stå, sitt, ligg keramisk leire, OSB-plate og akrylmaling
Kontakt keramisk leire, OSB-plate og akrylmaling
På siden keramisk leire, OBS-plate og akrylmaling

Instagram: @meretekunster