Henriette Mauritz Nordbeck

500 nanometer av lys

«500 nanometer av lys» er en serie skygge- og lysarbeider. Jeg jobber i mørkerom med fotokjemi og lys, skygge og bevegelse. Måten jeg har arbeidet med det på er ved å belyse fotoark i alt fra 1 sekund til 30 sekunder med en lyskilde (lommelykt). Jeg enten bretter, bøyer eller beveger fotopapiret i ulike formasjoner, og belyser arket fra en bestemt vinkel. Dette gjør jeg for å få et avtrykk av lys, som kommer frem i fremkallingsprosessen. Der lyset har falt, viser det seg som mørke områder på arket. Der det har vært fravær av lys, eller områder som har blitt mindre eksponert for lys, viser seg som lyse eller hvite områder.

Det er ikke til å komme utenom at dette har flere likheter med fremkalling av foto og foto. Forskjellen blir at det ikke er en avbildning eller gjengivelse av noe som har vært, men det blir en direkte respons. Et visuelt spor av noe som har vært viser seg, og dermed også fortid. Mediet som skaper assosiasjoner til foto slik vi kjenner det, trekker også linjer til minner og tid. Med et abstrakt uttrykk av skygge og lys, vil jeg få frem det melankolske og tilbakeskuende. Glemte og utviskede minner, tid, lys og bevegelse er sentralt.

500 nanometer av lys, fotopapir

Henriette.Nordbeck@gmail.com

Instagram: @henriettemn