Cecilie Danielsen

Med utgangspunkt i denne farge tegning som er både lysbetont og vemodig med et uttrykk som kan minne om posters og lp covers fra 60-tallet har jeg laget et arbeid som iscenesettes som et 3 dimensjonalt rom på Galleri Vekta. Regnbuen, som en metafor for det vide spekteret av følelser. Følelser som uttrykkes metaforisk, vemod, lys, ytre kontra indre tilstander er sentrale begreper til denne utstillingen. Musikk vil bli brukt som en motsetningen til et lyst uttrykk, og representere en indre tilstand.

Cecilie.Danielsen@hotmail.com

instagram: @awareless