Tibors: K a o s

Sjelens tilstand. Det tankesettet vi alle prøver å tyde og beskrive ved hjelp av verktøyene vi har tilgjengelig. Gjennom arbeidene forsøker jeg å beskrive korte øyeblikk av mine følelser. Ved å bøye og forme metallinjer gjenskapes den åndelige tilstanden av hvert bestemt øyeblikk av meg.

tibors.k@aol.com