Suzannah Rehell Øistad og Linnea Julia Vestre

Velkommen til utstilling på galleri Vekta! Suzannah Øistad stiller ut tresnitt og Linnea Vestre stiller ut malerier. Verkene har mennesket som fellesnevner.