MALERI – SKULPTUR

 

Tre studenter fra Einar Granum Kunstfagskole har en felles utstilling med individuelle arbeider.