Kunstsuppe no.2

Kunstsuppe er et prosjekt for 2. års studenter ved Einar Granum Kunstfagskole. Tre studenter, denne gangen fra tegneklassen, får gallerirommet til rådighet. Dagen før åpningen avholdes “Kunstsuppen”: Hver student tar med seg en venn og i tillegg kommer læreren, galleriansvarlig og en ekstern kunstner. Sammen spiser de suppe på galleriet og studentene presenterer arbeider eller noe som er relatert til eget kunstnerisk arbeid. Mens det spises suppe blir presentasjonene diskutert. Etter denne hendelsen velger studentene hvordan og hva de vil vise under utstillingen som åpner dagen etter.