Elin Sandvik Thomassen: Christmas born in darkness

Elin Sandvik Thomassen, 2. års student ved Einar Granum Kunstfagskole, åpner utstilling fredag 3. desember kl. 19.00

åpent lørdag og søndag 12.00-15.00

Velkommen!