Den som sover, synder ikke

Utstillingen består av bilder av Olea Steinkjer, andreårstudent ved
Einar Granum Kunstfagskole, og Maren Lømo, tidligere uteksaminert fra billedkunstlinjen ved Nansenskolen.

Utstillingen er en blanding av maleri og tegning.

Det er verdt å nevne at arbeidene er vidt forskjellige i både teknikk og
temavalg, noe som kommer tydelig frem i bildene.

Maren Lømo har arbeidet med en tegning som tar utgangspunktet i drømmer,

mens Olea Steinkjer har arbeidet med en billedserie hvor «de syv
dødsdynder» er et gjennomgangstema.