Thord Nordli

Portrett av Daria. 40 x 30 cm, akryl på kartong
Halvt selvportrett. 30 x 20 cm, akryl på kartong
3 figurer. 30 x 60 cm, akryl på kartong

thordnord86@gmail.com

Instagram: @thordnordli_art