Thea Marie Westrum

Tvetydig

Prosjektet Tvetydig er en videreutvikling fra et annet prosjekt hvor jeg undersøker følelsene en fødselsdepresjon gir og tankene rundt det. I dette prosjektet har fokuset vært på min egen følelse av ensomhet, uten mange venner, låst i en situasjon som alenemamma og ikke føle seg tilstrekkelig. Skissearbeidet har vært en viktig prosess fra start til slutt. Jeg har blitt ganske interessert i grafikk og med en begrenset arbeidssituasjon hjemme, falt valget på de grafiske teknikkene linoleumssnitt og tresnitt. Arbeidet viser personer, hender, vindu og bamser i varierende størrelser fra A3 til A6. Jeg har hentet inspirasjon i grafikkuttrykkene til Dia Trier Mørk og Per Kleiva. Prosjektet har utviklet seg gjennom prosesser; både mentalt, følelsesmessig og teknikkbasert. Jeg undersøker blant annet en personlig, faglig videreutvikling både i det formale og mellomrom som oppstår på vegg og i selve trykket. Ved å være bevisst på valg av farge og motiv prøver jeg å underbygge en billedlig livssituasjon. Det er en repetetiv hverdag, man er ofte låst til hjemmet og det samme til barnet. Jeg er sikker på at i dagens pandemi kan man relatere til disse følelsene. Mye tydeligere enn før, men fortsatt er det stigma rundt det kunne føle seg alene, spesielt når man har barn.

Instagram: @kreativ_form

Facebook: https://www.facebook.com/Kreativ-Form-192694674688818