Randi Motzfeldt

En gang var vi naturen

Lengter. Akryl på maleark, 50×70 cm
Hige. Akryl på maleark, 50×70 cm
Tilbake. Akryl på maleark, 50×70 cm


En gang var vi naturen er en serie som består av de tre akrylmaleriene Tilbake, Hige og
Lengter. Maleriene måler 50×70 cm og er laget på maleark.

Prosessen for de tre bildene har foregått parallellt, og har blitt bearbeidet gjennom
skissering, lavering og utprøving av palett.

Ideen bak serien handler i stor grad om menneskets plass i naturen. Hvordan opptrer vi i naturen? Hvordan passer vi inn? Og hvordan skiller vi oss ut?
Møtene som oppstår i disse situasjonene er utgangspunktet for denne serien.

Neonrosa klatresko mot en utilgivelig og grå fjellvegg, syregrønne ski mot den hvite puddersnøen. Ønsker vi å skille oss ut fra naturen, samtidig som at vi oppsøker den?
Tematikken som tas opp i denne serien kan både oppleves som en tankevekker, men også som en slags kjærlighetserklæring til disse møtene mellom det naturlige og det
materialistiske.

randimotzfeldt@gmail.com

Instagram: @randimotzfeldt