Mitra Shamloo

Styrke

https://bit.ly/3vzbDS6

120x50x50 cm, tre og metall
200x60x13 cm, tre og metall

Alle mennesker har en bakgrunn som har gjort dem til hvem de er i dag. Jeg ville vise ulikheter i mitt arbeid, opplevelser, erfaringer, og det som er annerledes. Jeg ville gjøre det skjulte såret synlig.

http://mitrashamloo.com/

Instagram: @mitrashamloowork