Ola Moen Ødegård

Jeg har latt meg inspirere av hvordan pop-arten tematiserer reklame og liknende ve å ta for meg diverse ord eller “slogans” jeg har sett på produkter og lagd bilder basert på hva jeg assosierer med dem.  

Unleash the beast, akrylpenn
Taste, akrylpenn
Organic, akrylpenn
Moisturizing, akrylpenn
Refreshingly crisp, akrylpenn

https://olamodegard.wixsite.com/mysite

instagram: noen.odegard