Malin Sæther Andresen

Øyeblikk

Det tilfeldige, det som oppstår der og da. Ofte glemmes disse små øyeblikkene; de blir ikke store og viktige nok for at hjernen vår prioriterer dem. Er det ikke likevel noe fint med disse mellommenneskelige relasjonene som kun kan oppleves der og da? I øyeblikk presenteres et utvalg akvareller basert på analoge foto som er tatt de siste årene og som fanger nettopp dette øyeblikkelige. Et analogt foto er en vei inn i øyeblikkenes verden. Her kan du ikke ta mange bilder som du ser gjennom like etterpå til du finner det ene perfekte. Du tar et bilde, kanskje to, og må vente den tiden det tar før du bruker opp filmrullen og får den framkalt. Først da, måneder eller år senere, når de små situasjonene i mellom for lengst er glemt, da kan du få se dem igjen. Mest sannsynlig vil du se de med nye øyne, og du vil se at situasjonen du kanskje allerede har gode minner fra, har et dypere aspekt. Det var mer ved denne dagen enn hva du husker, og det er dette som er så fint med å finne igjen og forevige gamle øyeblikk. Som en tidskapsel.Ved å velge å gjøre fotografiene om til akvareller, blir jeg kjent med menneskene på bildene på en ny måte. Jeg blir nødt til å se nærmere på hvordan de reagerer eller hvilke fakter de har. I tillegg får jeg en mulighet til å gi publikum og bekjente et innblikk i hvordan jeg tolker situasjoner. Jeg tegner ikke fotografisk av, men fokuserer på det jeg synes er viktigst. Et foto er mer generelt og alle kan komme med sin tolkning, ved å tegne av fotoene og gjøre egne vrier i forhold til farge eller å legge til eller trekke fra detaljer, kommer mitt personlige syn på situasjoner og personer fram.

Øyeblikk, akvarell

malinsatand@gmail.com

https://malinsatand.wixsite.com/mysite

Instagram: @malinsatand