Essays
Digital collage / dikt

Så godt som uansett hvor jeg går, så har jeg med en notatbok. Boka fylles fortløpende med skriblerier av alle slag — observasjoner, huskelister, idéer og glimt av scener til fortellinger — notert spontant og i hytt og pine. I Essays har jeg trukket ut små deler av disse bøkene og satt det opp grafisk som “seriøse” tekster, lik publiserte dikt eller manus, i et forsøk på å forhøye det som kanskje ikke fortjener å forhøyes. Spørsmålet er: Er disse tekstene kun startskudd for større arbeider, eller er de også verk
i seg selv? Og hvor går skillet mellom rableri og poesi?

https://benedictbarkald.wixsite.com/hovedsida

benedictbarkald@gmail.com