2020 2. år – Fordypning i tegning

Andre studieår ved Einar Granum Kunstfagskole velger studenten et fordypningsområde; tredimensjonal kunst, tegning eller maleri. Det gis innføring i teknikker, materialer, metoder og uttrykk spesifikke for de ulike områdene.

Å tegne er den eldste formen for visuelt uttrykk og er kjernen innenfor mange visuelle fagområder og disipliner. Tegning kan være å gjengi den sansbare virkelighet eller et verktøy for å konkretisere tankene, erkjennelse og mye mer. Som student på Tegning får du muligheten til å bruke tegnefaget så bredt som mulig.