Vilja Askelund: Being bodies

Velkommen til den digitale utstillingen Being bodies.

Being bodies er en serie på fem kollasjer. De er lagd av dekonstruerte malerier som er satt sammen i former som etterligner kropper, eller som er kroppslige. Hver kollasj har sin egen vilje til å være, sin egen karakter, derfor er de også titulert med et verb, henholdsvis

Expanding

Reaching

Resting

Connecting

Stretching

Sammen med kollasjene stiller jeg ut maleriet Living limited. En lærer sa engang til meg at «det er vanskelig å leve og være grenseløs i lengden». I living limited har jeg forsøkt å ha stramme rammer og ta valg innenfor disse hele tiden. Maleriet handler både om viktigheten av å sette grenser, og viktigheten av å vite når de kan brytes.