Tanker som hører det tapte

Fredag 15. mars 2024 åpner utstillingen «Tanker som hører det tapte» på Galleri GRANUM.

Utstillere: Frida Strømseng, Samira Cherif, Sheila Mai Del Socorro-Salas

Utstillingen er resultat av et samarbeid mellom Sheila, Frida og Samira, basert på en utveksling av ideer om noe som mangler, som er fratatt eller forsvunnet. Vi har samlet på verk som vi har laget hver for seg men samtidig i løpet av de siste ukene, og funnet en felles tråd gjennom begrepene og følelser som våre arbeid er uttrykk for.

Alle tre liker å jobbe med et bredt utvalg materialer, og utstillingen inkluderer ulike blandinger av tre, metall, betong, gips, tråd, tekstil og papir.

Tittelen «Tanker som hører det tapte» viser til vår felles intensjon om å sette opp en utstilling som skal involvere besøkerne aktivt, ved å vekke og utfordre både sanser og tanker.

Fredag 15. mars kl. 17-19:30

lørdag 16. & søndag 17. mars kl. 12-16

Velkommen!