Retrospektiv

Todimensjonale bilder og tredimensjonale kunstverk fra to unge aktive kunststudenter fra Einar Granum Kunstfagskole.

Utstillingen består av verk som er laget både iforbindelse med skolen og private arbeider.