Lene Marie Stangebye: Bruddstykker

[ bruddstykke: avbrutt stykke av noe; bit – løsreven mindre del av det hele; fragment ]

Vernissage fredag 8. november kl 18 – 21

Åpningstider lørdag & søndag kl 12 – 15

Gratis inngang

Velkommen!

* Dead & Missing in the Mediterranean 1.1.2014 – 4.11.2019 : 18.889 mennesker. Kilde Unhcr – FNs Høykommissær for flyktninger. Dette er bare de som er registrert døde og savnet. Det er mange flere. — at Galleri VEKTA.

Slået op af Lene Marie Stangebye i Søndag den 10. november 2019