KVINNEN // DEN FJERDE BØLGEN

KVINNEN // DEN FJERDE BØLGEN er et samarbeid mellom Sarah Bøe og Stine Nygård, to førsteårsstudenter ved Einar Granum Kunstfagskole. Utstillingen er delt opp i seks deler som belyser ulike sider av kvinnen og hennes rolle og stilling i samfunnet. Noen av verkene er en hyllest til kvinnen og det feminine, andre er laget med den hensikt å kommentere på statusen for likestilling mellom kjønnene i samtidens Norge.

Utstillingen er multimediell, og består av tegninger, malerier og film.