I BEVEGELSE

Linn-Jorun er student ved Einar Granum kunstfagskole. Hun er opptatt av et minimalistisk uttrykk med rene flater hvor hun tar utgangspunkt i geometriske former og en begrenset palett, og lager lys- og skyggevirkninger for å skape en tredimensjonalitet i bildene. Hun er inspirert av blant annet av David Hockney, Are Mokkelbost og arkitekten Louis Kahn. 

Hun jobber i utgangspunktet med akryl hvor lerretet først grunnes med airbrush, og deretter maler hun på frihånd med pensel, uten bruk av teip.  

Dette er Nicolai sin første utstilling. Han er selvlært, og bruker i hovedsak grafitt og kull i sine tegninger. Han har tidligere erfaring med tusj og akryl. 

Nicolai bruker tegningen som et kognitivt verktøy og et utløp for følelser, en type meditasjon. Han har sjeldent en plan med tegningene, og han begynner som oftest med en strek og lar tankene, instinktene og spontanitet styre hånden. Han bruker som regel ikke referanser – og alle motiver er tatt fra sinnet.  

Tegningene i denne utstillingen er laget i en tid i livet hvor det har vært store endringer, med blant annet dødsfall og sykdom i familien.