Hukommelse og sannhet

Hanne Korsnes er andreårsstudent vad Einar Granum kunstfagskole. ”Hukommelse og sannhet” er hennes første separatutstilling. Hun ønsker å undersøke kontrasten mellom hendelser slik hun husker dem, og slik de skal ha utspilt seg rent objektivt. Ligger sannheten i det vi bærer med oss, eller i en fasit utenfor oss selv? Hvor stort er gapet mellom minnet og materialet?

Hun stiller ut tekst og malerier.