Håkon Berg Dybvik: Min utstilling! «NOE VAKKERT»

Håkon viser  akvareller og akrylmalerier.

Velkommen til utstilling på selveste kvinnedagen 8. mars kl. 16.00 – 18.30

Åpent lørdag 9. og søndag 10. mars fra 12.00- 16.00