Ånund Berger: In between walls and dirt

Ånund Berger andreårs student ved Einar Granum Kunstfagskole, åpner utstillingen «In between walls and dirt» fredag 24. mars kl. 19.00

«Utstillingen representerer min identitet, slik jeg har opplevd den i lang tid, fragmentert og abstrakt.  Med denne utstillingen ønsker jeg å utfordre den binære forståelsen av kjønn, og de tradisjonelle forventningene som blir plassert på mennesker basert på deres fysiske utseende.»

Åpent lørdag 25. og søndag 26. mars 12.00-15.00

Velkommen!

https://www.instagram.com/ojijojijo/