1. år – Tredimprosjekt

Første studieår ved Einar Granum Kunstfagskole avsluttes med en prosjektperiode, der studenten velger en fordypning innen tegning, maleri eller tredimensjonal form (tredim). Prosjektet er selvdrivende under veiledning, og utfordrer studentene til å reflektere over egen prosess og eget uttrykk.

Arbeidene som vises i denne delen av utstillingen er av studenter som har valgt å jobbe med tredimensjonal form i prosjektperioden.