Vårutstillingen 2021

2. årets avgangsutstilling

Hvert år i juni inviterer Einar Granum Kunstfagskole til en storslagen utstilling der alle skolens studenter viser egne arbeider. Vårutstillingen er andreårsstudentenes avgangsutstilling og førsteårsstudentenes semesterprosjekt.

Utstillingsperiode: 4.-11. juni 2021

Andre studieår ved Einar Granum Kunstfagskole velger studenten et fordypningsområde; tredimensjonal kunst, tegning eller maleri. Det gis innføring i teknikker, materialer, metoder og uttrykk spesifikke for de ulike områdene. Det arbeides også tverrfaglig. Hvert semester er inndelt i tre emner; fordypning, kunsthistorie og profesjonalisering.

Vårsemesteret avsluttes med studentenes hovedprosjekt som blir vurdert av ekstern sensor. Hovedprosjektet er et praktisk, selvdrivende kunstfaglig arbeid etter to års fagskoleutdanning i visuelle kunstfag ved Einar Granum Kunstfagskole. Her viser studentene at de kan planlegge, gjennomføre og presentere et selvdrivende kunstfaglig prosjekt, at de kan reflektere rundt faglige valg og videreutvikle eget prosjekt under veiledning og endelig at de kan sette eget arbeid inn i en større kontekst og bruke ulike metoder, teknikker og materialer på en utforskende måte.


1. årets semesterprosjekt

Første studieår ved Einar Granum Kunstfagskole gir en bred innføring i ulike kunstfaglige teknikker og uttrykk. Studentene får utvikle sine ferdigheter og kunnskaper i et samspill mellom praktisk utprøving, noe teori og mye individuell veiledning.

Studieåret består av seks emner. Første semester undervises det i tegning og farge. Andre semester undervises det i maleri, tredimensjonal form og profesjonalisering. Gjennom hele studieåret undervises det i kunsthistorie.

Førsteårsstudentenes vårsemester avsluttes med en prosjektperiode der studenten velger en fordypning innen tegning, maleri eller tredimensjonal form. Prosjektet er selvdrivende under veiledning, og utfordrer studentene til å reflektere over egen prosess og eget uttrykk. Skisser og refleksjonstekst er viktige verktøy i denne prosessen.

Velkommen!